Dzień Patrona Szkoły

Dnia 21 marca 2022 r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona. W tym roku organizatorami tego święta były klasy trzecie. Przygotowaliśmy wraz
z wychowawczyniami film pt. „Pięknie żyć”, a także list do koleżanek i kolegów, w którym zawarliśmy zadania do wykonania. W profesjonalnym nagraniu tego przekazu pomogli nam rodzice Marysi, państwo Kamińscy.

W filmie zwróciliśmy się do uczniów naszej szkoły z pytaniami: Co w dzisiejszych czasach znaczy pięknie żyć? Jakiego życia pragnęliby bohaterowie Warszawy dla nas? Odpowiedzią na tak postawione pytania miały być plakaty, wiersze oraz piosenki dotyczące tej tematyki. W liście zobowiązaliśmy uczniów naszej szkoły do uroczystego odśpiewania hymnu Polski, wybranej pieśni patriotycznej, a także do zapalenia zniczy na grobach żołnierzy spoczywających na naszym cmentarzu. Wszystkie klasy doskonale wywiązały się z powierzonych zadań. Otrzymaliśmy wiele plakatów, wierszy
i piosenek z odpowiedzią na zadane pytania. Mamy pewność, że uczniowie wiedzą, co to znaczy „Pięknie żyć”. Wszystkie zaangażowane klasy zostały nagrodzone słodkim upominkiem.

 

Klasy 3a i 3 b