„Znajdź właściwe rozwiązanie”

W marcu uczniowie klasy 5b na lekcjach wychowawczych realizowali program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Składał się on z 5 zajęć warsztatowych, w czasie których dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz zagrożeń płynących z czynnego
i biernego palenia. Ponadto wychowankowie uczyli się zachowań asertywnych i umiejętności odmawiania w sytuacji, kiedy ktoś zachęca ich do niewłaściwych zachowań.

W czasie realizacji programu uczniowie podejmowali szereg różnorodnych działań. Obejrzeli prezentację multimedialną na temat szkodliwości palenia papierosów, a następnie w grupach przygotowywali plakaty z hasłami zachęcającymi do tego, aby nie palić. Na zakończenie warsztatów zagrali w grę w aplikacji Kahoot, dzięki której podsumowali zdobytą przez siebie wiedzę.

 

 

Nauczyciel: Maria Bryja