Szkolny Budżet Uczniowski

Miło nam poinformować, że w tym roku rozpoczęliśmy akcję „Szkolny Budżet Uczniowski”.

Inicjatywa polega na tym, że Rada Rodziców oddaje do dyspozycji uczniów część swojego budżetu – 500 zł. Dzięki temu każda z klas IV - VIII może zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Inicjatywy mogą dotyczyć inwestycji (np. remonty, prace ogrodowe), zakupów (np. wyposażenie klas, świetlicy, biblioteki) lub organizacji wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia).

Tegoroczny budżet może nie jest zbyt imponujący, ale jego odpowiednie zaplanowanie, zagospodarowanie, z pewnością zaowocuje w przyszłości zwiększeniem kwoty.

Zgłoszenie projektu odbywa się poprzez przekazanie na piśmie do sekretariatu pomysłu do realizacji. Każda klasa ma prawo do zgłoszenia jednego pomysłu.

 

Ocena  merytoryczna i formalna projektów zostanie przeprowadzona przez Zespół Szkolnego Budżetu. Projekty zgodne z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi  przechodzą do etapu wyborów.

Harmonogram działań w ramach Budżetu Uczniowskiego:

04.05.2022 r. – omówienie w klasach pomysłów na wykorzystanie tegorocznego budżetu

Do 06.05.2022 r. – zgłoszenie do sekretariatu pomysłu klasowej propozycji wykorzystania budżetu

Do 15.05.2022 r. – przeprowadzenie głosowania nad propozycjami klasowymi

16.05.2022 – 15.06.2022 – realizacja projektu przez grupę uczniów, których projekt uzyskał akceptację największej liczby osób

Ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji!

Zespół Szkolnego Budżetu