Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej LOP

28 marca 2022 roku uczennice naszej szkoły - Maria Kramarz, Gabriela Rychtarczyk oraz Zuzanna Trzop - wzięły udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody. Konkurs odbył się w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. Organizatorem była Pani Hanna Krzyżanowska. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Mała retencja wody - więcej wody dla przyrody”.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą w następujących zakresach:

- Budowa i właściwości wody;

- Znaczenie wody w życiu organizmów żywych i w przyrodzie;

- Obieg wody w przyrodzie;

- Sposoby pozyskiwania wody;

- Źródła zanieczyszczenia wody;

- Sposoby oczyszczania wody;

- Retencja naturalna i sztuczna;

- Znaczenie małej retencji w środowisku przyrodniczym;

- Rozwiązania hydrotechniczne w gospodarce wodnej;

- Bóbr europejski jako niestrudzony budowniczy małej retencji.

            Rywalizacja odbywała się pomiędzy 3-osobowymi drużynami. Nasi uczniowie przygotowywali się pod okiem Pani Karoliny Styczeń i uplasowali się na II miejscu spośród 14 drużyn. Marii, Gabrieli i Zuzannie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!