Skawiński – wieczny tułacz, pielgrzym czy poszukiwacz szczęścia?

W czerwcu uczniowie klasy VIIa przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego związanego z omawianą podczas lekcji języka polskiego lekturą „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Po prześledzeniu losów głównego bohatera uczniowie wykonali prace, które zobrazowały dzieje bohatera. Na osi czasu siódmoklasiści umieścili najważniejsze zdarzenia z życia Skawińskiego. Prace zostały następnie zaprezentowane na forum klasy, wspólnie omówione, przeanalizowane. Uczniowie wykazali się przy tym nie tylko znajomością treści lektury, ale i wiedzą historyczną, opowiadając o wydarzeniach, w których bohater brał udział, a także wiadomościami z geografii, śledząc, gdzie los rzucał bohatera. Każda z grup zwróciła uwagę na symbolikę latarni, szczegółowo ją omawiając. Zarówno podczas pracy nad projektem, jak i podczas prezentacji siódmoklasiści spisali się na medal.

B.Kujawska