Karta rowerowa

W tym roku szkolnym do egzaminu na kartę rowerową przystąpili uczniowie klas czwartych. Egzamin obejmował:

- część pisemną – pytania dotyczyły ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy medycznej;

- część praktyczną – sprawdzenie umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:

  • pozycja kierującego na rowerze,
  • upewnienie się o możliwości jazdy,
  • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
  • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

            Wszystkim szczęśliwym posiadaczom pierwszego w życiu „prawa jazdy” GRATULUJEMY!