Program profilaktyczny „Znamię? Znam je?” w klasach ósmych

W roku szkolnym 2021/2022 w klasach ósmych przeprowadzono zajęcia związane z profilaktyką raka skóry. Uczniowie zrealizowali program "Znamię! Znam je?", dzięki któremu dowiedzieli się, jak zapobiegać nowotworowi skóry.