Wyjście na cmentarz

W listopadzie zwracamy uwagę młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Dzieci z klas 0a i 0b wspólnie pomodliły się i zapaliły znicze na mogiłach żołnierzy i ludzi zasłużonych dla naszej miejscowości. W czasie wyjścia na pobliski cmentarz dzieci poznawały tradycje i zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumiały też, jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

 

M. Matys