Migowy dla dzieci

Dzieci z grupy Motylki mają możliwość uczestniczenia w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym „Migowy dla dzieci”. Przez kilka miesięcy będą uczyć się elementów języka migowego poprzez zabawę. Nauka języka migowego przez dzieci wpływa na rozwój motoryki małej i dużej, wspomaga kreatywność, zapamiętywanie i logiczne myślenie, rozwija koordynację wzrokowo - ruchową, poszerza horyzonty, buduje pewność siebie i pozwala poznać nowy język obcy, wspomagając umiejętności interpersonalne z osobami głuchymi.