Listopadowe wywiadówki

Zebrania z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych
i klas 1-5 odbędą się w budynku szkoły

21.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas 6-8 będą miały charakter wywiadówki trójstronnej. Na spotkania z wychowawcami zaproszeni są rodzice wraz z uczniem.
Szczegółowy harmonogram spotkań jest ustalany indywidualnie z wychowawcą.