Kreatywny w-f

Na lekcjach wychowania fizycznego dbamy o wszechstronny rozwój.

W ramach zajęć z gimnastyki, uczennice klas piątych i szóstych wykonały proste piramidy dwójkowe i trójkowe.