„Ratujemy i uczymy ratować”

Klasa 1a pod kierunkiem wychowawczyni, pani Iwony Hełdak, przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Celem zajęć jest zdobycie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki. Pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

W szkoleniu wykorzystane zostały materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie obejrzeli film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty i obrazowy sposób uczył dzieci, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Po obejrzeniu filmu instruktażowego, uczniowie praktycznie przećwiczyli na manekinie Little Ania poszczególne czynności obejmujące: bezpieczeństwo, sprawdzenie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu, pozycję boczną ustaloną, oddechy ratownicze oraz uciskanie klatki piersiowej. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce i ćwiczenia interaktywne pozwalają skutecznie przekazywać i utrwalać wiedzę. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach, a swoimi umiejętnościami chętnie dzielą się z kolegami z innych klas.

Iwona Hełdak