Programowanie na lekcjach informatyki

W formie zabawy uczniowie klas piątych na lekcjach informatyki mogli zmierzyć się z zagadnieniami z zakresu programowania. Podczas zajęć piątoklasiści programowali Skri-Boty. Dzieci poznały robota edukacyjnego i uczyły się go kontrolować za pomocą prostej aplikacji do programowania bloczkowego. Już na tym etapie uczniowie dowiedzieli się, za jakie części robota odpowiadają konkretne bloczki, a także jakie warunki i kolejność można stosować, aby robot wykonał odpowiednią sekwencję ruchów.

Dzięki nauce programowania robotów uczniowie mogli rozwijać kompetencje technologiczne, uczyć się logicznego i analitycznego myślenia, kreatywności, a także zrozumieć ciągi przyczynowo-skutkowe. Umiejętność programowania przyczynia się także do rozwijania wyobraźni przestrzennej, abstrakcyjnego myślenia oraz do zdobywania wiedzy z zakresu mechaniki i majsterkowania.

 

M. Lichosyt - Ogrodny