Nasi nauczyciele – prelegenci na konferencji MCDN w Krakowie

8 i 9 grudnia w Małopolskim Centrum Doskonalenia Zawodowego w Krakowie odbyła się konferencja „STEAM Day”. Ideą konferencji było przedstawienie uczestnikom w formie wykładu, jak wykorzystywać metodę STEAM w Laboratoriach Przyszłości. W części praktycznej prezentowały się szkoły i przedszkola, które już pracują metodą STEAM oraz odbyły się warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli testować wybrane scenariusze lekcji z wykorzystaniem narzędzi zakupionych w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości.

Nauczyciele naszej szkoły wystąpili podczas konferencji w charakterze prelegentów. Podczas prezentacji dzielili się z nauczycielami z województwa małopolskiego swoimi doświadczeniami i pomysłami na wykorzystanie metodologii STEAM w codziennej praktyce szkolnej. Pani Maria Bryja, pan Michał Lichosyt – Ogrodny, pani Małgorzata Matys oraz pani Iwona Walas omówili interdyscyplinarne projekty realizowane w naszej szkole, przekonywali nauczycieli do sięgnięcia po STEAM – owe pomysły. Prezentacje naszych nauczycieli spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Mimo upływającego czasu przeznaczonego na wystąpienie, słuchacze prosili o kontynuowanie prelekcji, widząc w nich dużą bazę pomysłów do wykorzystania w swoich szkołach.

Gratulujemy!