Nagrody Rady Rodziców przyznane

Dnia 08.02.2024r. uczniowie klas IV- VIII otrzymali nagrodę Rady Rodziców. Jest to wyróżnienie dla uczniów, którzy w pierwszym okresie nauki uzyskali najwyższą średnią i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

W I okresie nauki najwyższą średnią w nauce uzyskali:

- Zuzanna Hodorowicz kl.IVa , średnia ocen- 5,18, zachowanie wzorowe

-Sylwester Koszarek kl.IVa, średnia ocen- 5,18, zachowanie wzorowe

-Aleksander Baran kl.Vb, średnia ocen-5,25, zachowanie wzorowe

-Justyna Jarząbek kl.VIa, średnia ocen-5,17, zachowanie bardzo dobre

-Iwona Cikowska kl.VIa, średnia ocen-5,17, zachowanie bardzo dobre

-Małgorzata Sibiga kl.VIIa, średnia ocen-5,21, zachowanie wzorowe

-Adrianna Rabiasz kl.VIIIa, średnia ocen-4,93, zachowanie bardzo dobre.

            Nagrody uczniowie odebrali w obecności pana Edwarda Tybora, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA i pani Elżbiety Hodorowicz-Salach, Dyrektor I Oddziału Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA, głównych sponsorów nagrody oraz przedstawicieli Rady Rodziców.